Tuyển cửa hàng trưởng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, tuyển dụng và phát triển nhân viên thuộc cửa hàng mình phụ trách. Đảm bảo việc tuân thủ đúng quy trình vận hành tại tất cả các hạng mục trong cửa hàng mình phụ trách. Đào tạo, hướng dẫn nhân viên thực hiện các nghiệp vụ cửa hàng, sắp […]

Tuyển kế toán bán hàng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng, kết hợp bộ phận giao nhận điều phối giao nhận, theo dõi tình trạng thực hiện của từng phiếu giao hàng, ghi nhận kết quả khi giao hàng xong. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh lấy đơn hàng. Cập nhật ghi chép, phản […]

02871 000 222