Chính sách chung

1. Chúng tôi giao hàng miễn phí vân chuyển tại TP.HCM đối với đơn hàng có số lương 5 bình trờ lên.

2. Bán kính giao hàng 5km tính từ các điểm đại lý của chúng tôi.

3. Đối với đơn hàng dưới 5 bình, chúng tôi có phụ phí giao hàng 15.000/đơn hàng.

4. Thời gian giao hàng từ 07h đến 19h mỗi ngày. 

5. Phụ phí đối với các điểm giao hàng chỉ có thang bộ như sau: 

  - Phí vác lầu 1:  2.000đ/bình/lầu.

  - Phí vác lầu 2:  3.000đ/bình.

  - Phí vác lầu 3: 5.000đ/bình

  - Phí vác lầu 4: 10.000đ/bình

6. Phí thu hồi vỏ bình:

  - Mang tới các điểm thuộc hệ thống phân phối của chúng tôi: KHÔNG TỐN PHÍ

  - Phí thu hồi vỏ bình tại nhà: 20.000đ/ lần/10 vỏ

  - Nếu số lượng vỏ bình nhiều hơn, vui lòng liên hệ trực tiếp

X