Điều khoản dịch vụ

Chính sách giá và dịch vụ hỗ trợ:

  • Khách hàng sử dụng trên 30 sản phẩm/tháng sẽ có chính sách giảm giá và xem xét hỗ trợ cho mượn máy nóng lạnh

Đặt cọc vỏ bình:

  • Đổi vỏ miễn cọc