Phương thức thanh toán

Gạo nước 24h áp dụng đa dạng các phương thức thanh toán nhằm gia tăng sự tiện lợi cho Quý khách hàng, cụ thể gồm 2 phương thức sau:

 • Thanh toán tiền mặt khi giao hàng (COD)

Áp dụng cho khách hàng khi gọi nước tại nhà riêng.

 • Chuyển khoản qua ngân hàng

  • Khách hàng khi gọi nước tại nhà riêng có thể chuyển khoản tiền hàng trước, sau khi nhận được tiền hàng Gạo nước 24h sẽ giao hàng.
  • Khách hàng doanh nghiệp:
   • Nếu số lượng sử dụng trên 20 thùng/tháng và đáp ứng một số tiêu chuẩn khác thì được áp dụng công nợ chuyển khoản cuối tháng
   • Có xuất hóa đơn đỏ VAT (hóa đơn điện tử gửi qua email)